Potrubné odvodnenie
KOGA HDPE

KOGA HDPE je vyspelým inovatívnym a hlavne spoľahlivým systémom kompletného potrubného odvodnenia mostov.

Popis produktu

Mostné odvodňovače
VLČEK-KOGA

Sofistikované komplexné riešenie odvodnenia mostov sa širokým portfóliom nových liatinových výrobkov VLČEK-Koga a potrubných odvodňovacích systémov.

Popis produktu

KOGA CORNICE / KOGA CORNICE GRP

Rímsové prefabrikáty vyhotovene s polimerobetonu alebo GRP sú moderným a inovatívnym materiálom dedikovaným na ukončenie mostovej rímsy.

Popis produktu

KOGA GRP WALL

KOGA GRP WALL je obkladový systém tunelov a podchodov, ktorý bol vyvinutý aby estetickým spôsobom ukončil pohľadovú časť ich stien prípadne stropu.

Popis produktu

Plošina MOGG

Plošina pre kontrolu a montáž častí mostu: neuralgické body mostu a jeho príslušenstvo ako sú mostovka, ložiská, dilatácie, odvodnenie, a pod.

Viac informácií

Pažiace boxy

Pažiace boxy sa využívajú na paženie výkopov malých ako aj veľkých hĺbok. Veľkou výhodou pažiacich boxov je flexibilita v nadstavení šírky a hĺbky paženej ryhy.

Popis produktu