Poradenstvo, návrhy VTD, školenia

Naša spoločnosť ponúka svojim obchodným partnerom a všetkým stranám zúčastneným v procese výstavby široko poňaté poradenské služby. Poradenská činnosť je zameraná na školenie projektantov, dozorov a investorov v oblasti mostného odvodnenia.

Poradenstvo je zamerané hlavne na pomoc projektantom v čase navrhovania celého systému odvodnenia. V rámci tejto spolupráce vieme zabezpečiť hydraulický výpočet rozmiestnenia odvodňovačov a potrubia na mostnom objekte. Taktiež Vám vieme odporučiť vhodné umiestnenie týchto prvkov mostného príslušenstva tak, aby sa predišlo možným konfliktom s ostatnými zariadeniami mosta.

V priebehu výstavby úzko spolupracujeme so zhotoviteľom a konzultujeme správne použitie nami dodávaných výrobkov a zariadení priamo na stavbe.

Naše skúsenosti sú podložené viac ako dvadsať ročnými skúsenosťami našich partnerov a odborníkov v oblasti mostného odvodnenia, a to hlavne vďaka Ing. Petrovi Vlčkovi.