Aktuality

2018 / Premiestnenie výroby do väčších priestorov vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici

Vzhľadom na rastúce požiadavky trhu sme sa rozhodli vymeniť pôvodné priestory o výmere 501 m2 za nové výrobné priestory o celkovej výmere 1 750 m2.

2017 / D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Zahájenie prác na slovenskej diaľnici D1 úsek pri Žiline Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Ukončenie prác sa predpokladá na rok 2018.

2017 / Strážov – Brodno

Ukončenie realizácie odvodnenia D3 Žilina Strážov – Brodno. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 4932 bm, v priemeroch od 200 do 450 mm.

2017 / Zvolen – Pstruša

Ukončenie realizácie odvodnenia R2 Zvolen východ – Pstruša. Celková dĺžka namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 1624 bm, v priemeroch od 160 do 300 mm.

2016 / Svrčinovec – Skalité

Ukončenie realizácie odvodnenia D3 Svrčinovec – Skalité. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 3485 bm, v priemeroch od 160 do 450 mm.

2015 / Fričovce – Svinia

Ukončenie realizácie odvodnenia D1 Fričovce – Svinia. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 4735 bm, v priemeroch od 160 do 400 mm.

2015 / Starý most

Ukončenie realizácie odvodnenia Starý most. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 1500 bm, v priemeroch od 160 do 200 mm.

2015 / Obstaranie plošiny Barin MBI120

2015 / Obstaranie plošiny Barin MBI120

Kupujeme montážno-prehliadkovú plošinu BARIN ABC 20. Plošina umožňuje prácu do 10 m pod úrovňou mosta a do 20 m v priečnom smere konštrukcie mosta.

2015 / Pstruša – Kriváň

Ukončenie realizácie odvodnenia R2 Pstruša – Kriváň. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 1416 bm, v priemeroch od 50 do 200 mm.

2015 / Jánovce – Jablonov

Ukončenie realizácie odvodnenia D1 Jánovce – Jablonov II. etapa. Celková dĺžka dodaných a namontovaných kolektorov odvodnenia je cca 237 bm, v priemeroch od 160 do 300 mm.

2014 / Ústí nad Orlicí

Ukončenie realizácií odvodnenia mostov na železničnom koridore v meste Ústi nad Orlicí v Českej Republike. Celková dĺžka kolektora je 935 bm.

2014 / Sofia, Bulharsko

Ukončenie realizácie odvodnenia mostu na križovatke Seminária v bulharskej Sofii. Celková dĺžka kolektora je 300 bm.

2014 / D1 Jánovce-Jablonov II. úsek

Prvé dodávky nových odvodňovačov Vlček-KOGA labe®II – 2014 na Slovenskú stavbu diaľnice D1 Jánovce-Jablonov II. úsek.

2014 / MOOG MBI 60-1/S

2014 / MOOG MBI 60-1/S

Kupujeme montážno-prehliadkovú plošinu MOOG MBI 60-1/S. Plošina nám umožní bezproblémovú realizáciu odvodnení v komplikovanom teréne a vo veľkých výškach.

2014 / KOGA CORNICE – most Bebres

Podpísanie zmluvy na dodávku 3.000 ks polymér-betónových rímsových prefabrikátov KOGA CORNICE na renováciu mosta Bebres – jedného z najvyšších na Balkáne.

2014 / D1 úsek Jánovce – Jablonov I.

Zahájenie prác na moste SO205 slovenskej diaľnice D1 úsek Jánovce – Jablonov I. V sumáre bude dodaných a namontovaných 1.100 bm kolektora v priemeroch od 150 do 315mm.

2013 / Vlček-KOGA labe®II

Prezentácia nového odvodňovača Vlček-KOGA labe®II – 2014. Prvá spoločná prezentácia združenia počas slovenskej konferencie Hydroizolácie mostov a tunelov 2013.

2013 / Craiova, Rumunsko

Dokončenie dodávok fasádneho systému tunela KOGA GRP WALL v meste Craiova v Rumunsku. Spolu bolo dodaných cez 1700m2 systému.