Produkty

Produkty

 

 

Odvodňovače Vlček-KOGA

rigolový odvodňovač pre betónové mostySpoločnosť KOGA Bau s.r.o. ako člen združenia Vlček-KOGA je exkluzívnym zástupcom celého sortimentu mostných odvodňovačov spoločnosti Vlček Solution s. r. o.. Mostné výrobky spoločnosti Vlček Solution s.r.o. je možné kúpiť len prostredníctvom našej spoločnosti.

KOGA HDPE

KOGA HDPE je vyspelým inovatívnym a hlavne spoľahlivým systémom kompletného potrubného odvodnenia mostov. Súčasťou systému sú potrubia a tvarovky vyhotovené z HDPE (High Destiny Polyethylene), ktorý je navrhovaný spolu so závesným systémom.

KOGA Cornice

Rímsové prefabrikáty vyhotovené z polymérbetónu alebo GRP sú moderným a inovatívnym materiálom dedikovaným na ukončenie mostovej rímsy. Vďaka svojim vlastnostiam predlžujú životnosť tohto prvku na mostovom objekte.

KOGA GRP Wall

KOGA GRP WALL je obkladový systém stien a plôch, ktorý bol vyvinutý tak, aby estetickým spôsobom ukončoval pohľadovú časť podchodov a tunelov.

KOGA TOH

Tvarovka odvodnenia hydroizolácie KOGA TOH je nevyhnutnou súčasťou odvodnenia mostov. Jej úlohou je odvádzanie vody z úrovne hydroizolácie presakajúcej cez vozovkové súvrstvie.

Sortiment Vlček Solution s.r.o.

V našej ponuke máme kompletný sortiment produktov spoločnosti Vlček Solution, s.r.o.
Dodávka priamo na stavbu je samozrejmosťou.