Rímsové prefabrikáty KOGA CORNICE z polymérbetónu a z GRP

Rímsové prefabrikáty vyhotovené z polymérbetónu alebo GRP sú moderným a inovatívnym materiálom dedikovaným na ukončenie mostovej rímsy. Vďaka svojim vlastnostiam predlžujú životnosť tohto prvku na mostovom objekte.
Pohľadová strana prefabrikátov je pokrytá vrstvou Gelcoatu, ktorý zaručuje farebnú stálosť a odolnosť celého výrobku voči poveternostným podmienkam. Rímsové prefabrikáty z polymérbetónu a GRP majú širokú voľbu škály farieb a tvarov, čo umožňuje architektom zvoliť si tento element, ktorý rozhoduje o konečnom vzhľade mostového objektu.

Vlastnosti

KOGA CORNICE z polymérbetónu

Polymérbetón má pevnostné vlastnosti presahujúce klasický betón. Vďaka tomu môže mať rímsový prefabrikát na most hrúbku 40 mm, a spolu s metrom rímsy s uchýtnými prvkami, hmotnosť od 40 kg/bm. Vďaka takýmto parametrom je manipulácia na stavbe a samotná inštalácia na mostovom objekte „hračkou“ oproti klasickým betónovým prefabrikátom.

Polymérbetón má sám o sebe vynikajúce chemicko-fyzikálne a mechanické vlastnosti. Okrem iného treba vyzdvihnúť nulovú nasiakavosť, odolnosť voči ropným latkám a chloridom, mrazuvzdornosť a vďaka odolnosti voči UV žiareniu aj farebnú stálosť.

KOGA CORNICE GRP

Sklolaminát GRP má vynikajúce mechanické vlastnosti. Je veľmi pevný a odolný vysokým zaťaženiam, a to pri veľmi nízkej hmotnosti. Vďaka týmto vlastnostiam rímsa pripravená na montáž na moste môže mať hmotnosť od 6 kg/bm, a to vrátane montážnych prvkov. Rímsový prefabrikát KOGA CORNICE GRP môže byt zároveň použitý ako falošná rímsa na prekrytie starých zničených betónových ríms.

Okrem týchto predností má sklolaminát GRP aj nulovú nasiakavosť, odolnosť voči ropným latkám, chloridom a pevnosť presahujúcu betón. Tiež mrazuvzdornosť, farebnú stálosť vďaka odolnosti voči UV žiareniu a vysokú pevnosť voči namáhaniu i dynamickým zaťaženiam.

Rímsové prefabrikáty z polymér-betónu a GRP majú širokú voľbu škály farieb a tvarov.

Úchytné prvky

Rímsové prefabrikáty sú dodávané spolu s prvkami umožňujúcimi montáž na moste a následne previazanie vystuží prefabrikátov s armatúrou k mostnej konštrukcii. V spolupráci s projektantom vieme navrhnúť systém prvkov najvhodnejší pre armatúru mosta, a zároveň umožňujúci ľahkú manipuláciu a montáž prefabrikátu v priebehu výstavby.

Výhody

  • vysoká estetická hodnota hotovej rímsy mostového objektu
  • ľahká manipulácia na stavbe vďaka nízkej hmotnosti (od 6 kg/bm)
  • mrazuvzdornosť vďaka nenasiakavému materiálu
  • farebná stálosť vďaka zvýšenej odolnosti voči UV žiareniu
  • možnosť kombinovania tvarov a farieb čo zaručuje jedinečný výsledný efekt
  • rýchla montáž na stavbe
  • vysoká kapacita dodávok