O spoločnosti

Spoločnosť KOGA Bau s. r. o. ponúka komplexné technické riešenia firmám zaoberajúcim sa staviteľstvom. Sprevádzame klienta od návrhu technického riešenia s projektantom až po kolaudáciu. Sme aktívne prítomní na Slovensku, Česku, Bulharsku a Rumunsku.

Našu spoločnosť tvorí skupina mladých a dynamických ľudí, ktorí s entuziazmom pristupujú k tomu, čo robia. Členom nášho tímu je aj známy a všeobecne uznávaný odborník v oblasti odvodnenia mostov Ing. Petr Vlček, ktorý je konzultantom a odborným garantom našich technických riešení.

Jednou z našich dominantných činností je úzka špecializácia na odvodnenie mostných objektov a viaduktov, ku ktorým máme v ponuke ucelený sortiment výrobkov. Komplexnosť našich služieb je tvorená odborným návrhom, výrobou, dodávkou a montážou odvodnenia mostov. Vždy sa však jedná o ucelené systémové riešenie s presne definovanými detailmi. Riadime sa heslom „Na detailoch záleží…“.

Riešime tiež problematiku mostného a tunelového príslušenstva, a to hlavne mostové rímsy z polymérbetónu alebo sklolaminátu a tunelové odvodnenia z polymérbetónu. Vieme tiež zabezpečiť aj atypické výrobky zo sklolaminátu a polymérbetónu.

Našim cieľom je opakovaná spolupráca so stavebnými firmami na nimi realizovaných projektoch. Jasnou podmienkou takejto spolupráce je spokojnosť zákazníka s našimi službami pri rozumnej cene. Opakované zaslanie cenového dopytu od firmy, ktorá s nami spolupracovala na predošlej stavbe, je pre nás dôkazom toho, že naša namáha má význam a motivuje nás k neustálemu zlepšovaniu sa.

Profesionálne odvedené služby za rozumnú cenu

Opakované zaslanie cenového dopytu od firmy, ktorá s nami spolupracovala na predošlej stavbe,
je pre nás dôkazom toho, že naša námaha má význam a motivuje nás k neustálemu zlepšovaniu sa.

shadow