KOGA TOH

Tvarovka odvodnenia hydroizolácie KOGA TOH je nevyhnutnou súčasťou odvodnenia mostov. Jej úlohou je odvádzanie vody z úrovne hydroizolácie presakajúcej cez vozovkové súvrstvie.
Všetky prevedenia KOGA TOH spĺňajú požiadavky vzťahujúcich sa noriem a technických predpisov.

Popis

Navrhujeme, vyrábame a dodávame na stavbu TOH aj v atypických prevedeniach, čo sa týka tvaru a dĺžky odtoku. V našom portfóliu máme TOH vyhotovené z polyamidu vystuženého skleneným vláknom, kompozitov a nerezovej ocele triedy A2 a A4.

Všetky nami ponúkane riešenia KOGA TOH majú samostatný výrobkový certifikát preukazujúci ich vhodnosť použitia na mostnom objekte. Takýto prístup zaručuje zhotoviteľovi bezproblémovú kolaudáciu diela a investorovi bezproblémové fungovanie tohto prvku v priebehu používania mostného objektu.

V rámci nášho systému ponúkame možnosť napojenia odtokov KOGA TOH na kolektor pomocou tvaroviek vyhotovených z flexihadíc.

Výhody

  • dedikovaný výrobok určený na použitie na mostoch
  • kvalita potvrdená certifikátom výrobku – bezproblémová kolaudácia
  • odborné poradenstvo v návrhu KOGA TOH
  • možnosť vyrobenia atypického kusu podľa potreby mostného objektu
  • KOGA TOH ako súčasť celého systému odvodnenia – bezproblémové používanie