Mostné odvodňovače Vlček-KOGA - labe®I-1998

s priečnou rektifikáciou a mrežou 500 x 300 mm so skrutkami

Spoločnosť KOGA Bau s. r. o. ako člen združenia Vlček-KOGA je exkluzívnym zástupcom celého sortimentu mostných odvodňovačov spoločnosti Vlček Solution s. r. o. Mostné odvodňovače spoločnosti Vlček Solution s. r. o. je možné kúpiť len prostredníctvom našej spoločnosti.

V rámci úzkej spolupráce v združení spoločne vyvíjame nové výrobky a modernizujeme tie už zaužívané. Ako prvý modifikovaný výrobok bol mostný rigolový odvodňovač labe®, ktorý sme po zmenách nazvali labe®II. Procesom modifikácie prešla tiež vltava®, ktorá po modifikáciách bola pomenovaná vltava®II.

V modifikáciách pokračujeme. O vylepšeniach našich výrobkov Vás budeme priebežne informovať.

Použité: rigolový odvodňovač pre betónové mosty
Zaťaženie: D 400
Rozmer: 500×300 mm
Norma: ČSN STN EN 124
Materiál: tvárna liatina
Povrchová úprava: bitúmenový náter

 • konštrukcia vtokovej mreže pre zaťaženie D 400
 • vtoková plocha mreže 648 cm
 • spojenie mreže s rámom pomocou nerezových skrutiek M16 s vnútorným šesťhranom
 • hrniec je opatrený drenážnymi žliabkami pre odvodnenie povrchu hydroizolácie
 • koľajničky v hrnci umožňujú priečnu rektifikáciu
 • rektifikácia pomocou vyrovnávacích rámov, rektifikačných podložiek
 • polohu v priečnom smere vymedzujú debniace lišty
 • príruba taniera je v sklone 5° (8,5%), šírka príruby 80 mm
 • odvodňovač je vybavený lapačom nečistôt
 • štandardne 13 variantov odtokov
 • možnosť atypického prevedenia odtoku podľa projektu

Hlboké taniere, s lapačom nečistôt

Typ Odtok Profil Uhol
A tvarovka F DN 150 DN 150  
B tvarovka F DN 100 DN 100  
C-100 zo dna zvisle dole DN 100  
C-150 zo dna zvisle dole DN 150  
E1  zo dna DN 100, DN 150 45-90°
z boku – pozdĺžne DN 100, DN 150  0-45°
E2  zo dna DN 100, DN 150  45-90°
z boku – priečne DN 100, DN 150  0-45° 
shadow

Nízke taniere, bez lapača nečistôt

Typ Odtok Profil Uhol
F tvarovka F DN 150 DN 150  
G tvarovka F DN 100 DN 100  
H-100 zo dna zvisle dole DN 100  
H-150 zo dna zvisle dole DN 150  
J zo dna – pozdĺžne DN 100, DN 150 20-90°
zo dna – priečne DN 100, DN 150  30-90°
J1 z boku – pozdĺžne DN 100  0-20°
J2 z boku – priečne DN 100  0-20
shadow