KOGA HDPE

KOGA HDPE je vyspelým inovatívnym a hlavne spoľahlivým systémom kompletného potrubného odvodnenia mostov. Súčasťou systému sú potrubia a tvarovky vyhotovené z HDPE (High Destiny Polyethylene), ktorý je navrhovaný spolu so závesným systémom. Náš systém spĺňa všetky príslušné platné normy, a hlavne TP063 (11/2012) „ODVODNENIE MOSTOV NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH“ vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zastrešujeme odborný návrh, výrobu a realizáciu potrubného systému na mostnom objekte.

Vlastnosti

Jedná sa o jednovrstvový potrubný hrdlový systém, ktorý bol vyvinutý iba pre účely odvodnenia inžinierskych objektov mimo budov. Potrubný systém je homogénny. Potrubie vďaka prídavným stabilizátorom nepodlieha degradácii spôsobenej UV žiarením a v priebehu exploatácie sa charakterizuje farebnou stálosťou. Ako jediný termo-plastický systém odvodnenia mostov bol s pozitívnym výsledkom odskúšaný na vplyv UV žiarenia podľa normy DIN EN ISO 4892 so životnosťou 40 rokov. Systém zachováva tvar, požadovanú mechanickú pevnosť a odoláva teplotám v rozsahu od -40°C do +60°C. Taktiež vykazuje vysokú chemickú odolnosť voči chloridom a sulfidom (ropným látkam), nehrdzavie a je odolný voči elektrochemickej korózii. Hladký vnútorný povrch dáva systému výborné hydraulické vlastnosti a vďaka vysokej odolnosti voči abrazii vykazuje minimálny sklon ku tvorbe usadenín.

Každá zostava potrubí je individuálne vyhotovovaná podľa projektovej dokumentácie a nami vyhotovenej výrobno-technickej dokumentácie (VTD) pre konkrétny most. V porovnaní s ostatnými systémami menší počet spojok a rozoberateľných spojov znamená spoľahlivosť a tesnosť. V prípade navarenia tvarovky ku potrubiu je možné minimalizovať vzdialenosť konštrukcie mosta a pozdĺžneho potrubia – kolektora. Potrubie sa vyrába v sivom a čiernom farebnom prevedení.

Závesná technika

Pre montáž a inštaláciu bol vypracovaný inovačný rámový teleskopický systém závesov, ktorý využíva pozinkované oceľové elementy (hrúbka povlaku zinku ≥80μm), ktoré sú dodatočne opatrené práškovou farbou (hrúbka povlaku ≥70μm) totožnou s farbou potrubia. Spojovací a kotevný materiál je z koróziivzdornej ocele triedy A4. Takéto materiálové prevedenie zaručuje bezproblémové používanie, vysokú estetickú hodnotu, a tiež možnosť jednoduchej kontroly kvality pri minimalizovaní rizika odcudzenia časti závesnej techniky.

Závesy môžu byť vyhotovené aj v nerezovom prevedení.

Pri projektovaní závesov sme použili metódu MKP (Metóda Konečných Prvkov) tak, aby navrhované profily odolali všetkým silám, ktoré na ne pôsobia v priebehu exploatácie systému odvodnenia (vrátane vratných síl z kompenzačných hrdiel). Výsledkom tohto procesu je kompletná zostava typizovaných elementov tvoriacich systém závesov, ktoré nám umožňujú aplikovanie na všetky mosty. Výhodou typizovania elementov je možnosť výmeny zostavy elementov „kus za kus“ na základe VTD alebo fotiek zo stavby v prípade poškodenia závesov (vandalizmus, nehoda).

Výhody

 • cena nižšia ako v systémoch GPR, nerez a liatina
 • systémový certifikát pre mosty (vrátane závesnej techniky)
 • sivá farba systému korešponduje s farbou mostovej konštrukcie,
 • UV stabilita, životnosť 40 rokov, skúšky podľa normy DIN EN ISO 4892
 • homogénnosť systému, jednoduchosť, prefabrikované elementy, rýchlejšia montáž
 • nerozoberateľné spoje t.j. menší počet spojok
 • menší počet spojok: menšie riziko zatekania, vodotesné spoje a väčšia tvarová variabilita
 • eliminácia gumených kompenzátorov
 •  nízka drsnosť – zamedzenie usadenín
 • výborné hydraulické vlastnosti
 • systémovo riešené detaily napojenia
 • farebné prevedenia – sivá RAL 7032 alebo čierna
 • teleskopický rámový závesný systém, rozdelenie na stále a posuvné body
 • závesy nie sú zaujímavé pre „zberateľov kovov“
 • montáž závesov nevyžaduje rezanie prvkov – nenaruší sa protikorózna ochrana prvkov
 • PKO zodpovedá TKP19b, pri rektifikácii závesov nedochádza k rezaniu materiálu
 • komplexné služby od návrhu až po montáž