D1 - Ja-Ja I - SO206

Monolitický diaľničný most

Lokalizácia

Krajina: Slovensko
Názov stavby: D1 Jánovce-Jabloňov I.
Objekt: SO206 Most na D1 nad bezmenným potokom v km 5,400 –5,500
GPS Súradnice: 49.000972N, 20.516783E

Zúčastnené strany:

Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Projekčná kancelária: ISPO s.r.o.
Zhotoviteľ: Boegl a Krysl k.s. – pobočka Bratislava

Popis objektu:

Dĺžka premostenia: 175m
Max. výška na pilieri : 25,3m
Konštrukcia mosta: betónový, 5 pólový most, plno-stenný, trámový

Popis odvodnia:

Použitý systém: KOGA HDPE Grey
Použite premiéry: DN200,
Napojenie na odvodňovače: 30
Napojenie na tvarovky: 28ks
Hlavná kompenzácia: kompenzačne hrdlo DN200
Celková dĺžka inštalácie: 350bm.