Rekonštrukcia koróny vodnej priehrady

Lokalizácia     

Krajina: Slovensko
Mesto: Trstená
Adresa: Oravská priehrada
GPS Súradnice: 49.375669N, 19.556933E
 

Zúčastnené strany:

Investor: Slovenský vodohospodársky podnik
Projekčná kancelária: Fidop s.r.o.
Zhotoviteľ: BEST STAV s.r.o.

Popis konštrukcií objektu:

Názov stavby: hrádza vodnej nádrže
Konštrukcia hrádze: betónová gravitačná
Výška hrádze nad terénom: 31m
Dĺžka hrádze v korune: 291,50m

Popis odvodnia:

Použité odvodňovače: VLČEK Dunaj®
Použitá variantná: J1
Variant odtoku: šikmý,
Použité poklopy: s rámom a pántom theta
Použitý druh: 600×600 D400
Celkové množstvo: 36 ks.