Združenie Vlček-Koga

Spolupráca medzi firmami Vlček Solution s. r. o. a KOGA Bau s. r. o.Tím ľudí tvoriacich spoločnosť KOGA Bau s. r. o., sa už dlhé roky zaoberá problematikou potrubných odvodnení mostných objektov. Poznáme výhody aj nevýhody jednotlivých materiálov potrubí, spôsoby ich použitia pre jednotlivé objekty, a to pri spolupôsobení so závesnou technikou a ostatným príslušenstvom objektu.

Ako je ľudom z odboru všeobecne známe, spoločnosť Vlček Solution s. r. o. je jediným a pravým pokračovateľom spoločnosti Vlček Group s. r. o.. Ich liatinové výrobky, hlavne z radu mostných odvodňovačov, sú známe a využívané v mostnom staviteľstve nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
Práve vzájomné dopĺňanie sa a úzka spolupráca medzi firmami KOGA Bau s. r. o. a Vlček Solution s. r. o. vyústila do podpísania zmluvy o združení „VLČEK-KOGA“. Tento okamih bol samozrejmým a logickým následkom hore uvedených skutočností. Osobou, ktorá stála na začiatku vzniku združenia, a zároveň je taktiež jej odborným garantom, je v odbore všeobecne známy Ing. Petr Vlček.

Združenie „VLČEK-KOGA“ je tiež odpoveďou na „odborné“ spoločnosti zo zahraničia, ktoré pôsobia na Českom a Slovenskom trhu, bez znalosti požiadaviek miestnych predpisov, presadzujú sa len nízkou cenou, a to pri používaní materiálov, ktoré zjavne neobstoja nielen skúšku životnosti objektu, ale niekedy ani štandardnú záručnú dobu.
Naše združenie vyrába pod vlastnou značkou „VLČEK-KOGA“ radu nových mostných odvodňovačov. V rámci tohto združenia spoločne pristupujeme k jednotlivým zákazkám v Čechách a na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách nášho pôsobenia. V rámci spolupôsobenia na trhoch bolo dohodnuté exkluzívne zastúpenie pre firmu KOGA Bau s. r. o. na území Slovenskej republiky, a to celého sortimentu mostných odvodňovačov spoločnosti Vlček Solution s. r. o..

Cieľom nášho združenia je spoľahlivé a rýchle uspokojovanie potrieb našich zákazníkov vďaka dlhoročným skúsenostiam a praxi v odbore odvodnenia mostov. Združenie „VLČEK-KOGA“ vďaka použitiu prvotriednych materiálov vyberaných hlavne podľa akosti, a nielen najnižšej ceny, zaručuje spokojnosť s našimi službami nielen v priebehu celej realizácie, ale aj záručnej doby a životnosti mostného objektu, čo je aj overené v praxi.