Mostné odvodňovače Vlček-KOGA - moravice®

rigolovací odvodňovač 300×300 mm pre lávky a mosty s pojazdnou izoláciou.